Lesní klub Pramínek

Ano, jste na správné adrese, ačkoli nevidíte stránky, které jste očekávali. Na leden 2017 chystáme nový web, zatím tu najdete alespoň základní informace a také můžete navštívit náš facebook.

 

Lesní klub Pramínek

zahájil svou činnost 4. dubna 2011. Vznikl jako nový projekt ZO ČSOP Ekocentrum Říčany. Nabízí předškolní vzdělávání a výchovu inspirované lesní mateřskou školou. Lesní klub Pramínek je členem Asociace lesních mateřských škol. Provozuje tři lesní třídy – Pramínky,  Kapičky a Marvánky. Přítomni jsou vždy dva lektoři. Jako zázemí pro Pramínky slouží slaměno-hliněný domek a pro lesní třídu Kapiček celoroční jurta. Obě zázemí se nacházejí na pronajatém pozemku louky u hájovny v Říčanském lese u Světic. Lesní klub Pramínek je v provozu ve všední dny od 8:00 do 16:00.  Marvánci mají své zázemí ve skautské klubovně u rybníka Marvánek.

Ekocentrum Říčany

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Ekocentrum Říčany, působí v Říčanech od roku 2003. Naším posláním je ochrana přírody a krajiny, stejně jako zkvalitnění podmínek života v obci a regionu. Prosazujeme uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu.