Lesní klub Pramínek

Ano, jste na správné adrese, ačkoli nevidíte stránky, které jste očekávali.

Je nám líto, ale náš web byl napaden nějakým podzimním virem,
pracujeme na novém webu
a
proto vás zatím odkážeme na náš facebook, kde najdete aktuální informace z Pramínku.


Lesní klub Pramínek zahájil svou činnost 4. dubna 2011. Vznikl jako nový projekt ZO ČSOP Ekocentrum Říčany. Nabízí předškolní vzdělávání a výchovu inspirované lesní mateřskou školou. Lesní klub Pramínek je členem Asociace lesních mateřských škol. Provozuje dvě lesní třídy – Pramínky a Kapičky. Přítomni jsou vždy dva lektoři. Jako zázemí pro Pramínky slouží slaměno-hliněný domek a pro lesní třídu Kapiček celoroční jurta. Obě zázemí se nacházejí na pronajatém pozemku louky u hájovny v Říčanském lese u Světic. Lesní klub Pramínek je v provozu ve všední dny od 8:00 do 16:00.

Ekocentrum Říčany

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Ekocentrum Říčany, působí v Říčanech od roku 2003. Naším posláním je ochrana přírody a krajiny, stejně jako zkvalitnění podmínek života v obci a regionu. Prosazujeme uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu.

Rada Pramínku

Radu Pramínku tvoří zakladatelky Pramínku – Barbora Smetánková, Olga Jarkovská, Kateřina Čiháková, Irena Honsová a statutární zástupce ZO ČSOP Ekocentrum Říčany Jakub Halaš. Rada se schází podle aktuální potřeby a rozhoduje o věcech spojených s fungováním Pramínku.