novinky

Adventní spirála 2022

Adentní spirálou projdou děti všech tříd Pramínku v sobotu 26. 11. 2022 večer na terase domečku

  • Pramínci – v 17:00 hod
  • Světýlka – v 17:45 hod
  • Kapičky – v 18:15 hod

Sejdeme se u koše s ohněm mezi pařezy před domečkem.
Přijďte včas.

Nezapomeňta svoje lucerničky *

Adventní spirála je tichá a komorní slavnost, jejímž tématem je symbolická cesta do našeho nitra pro světlo.

… pozdraveno budiž světlo,
světlo ve tmě svítí, tma jej nepohltí,
to světlo osvěcuje každého člověka …

—j–