Jana Šilarová

průvodkyně Kapiček a koordinátorka pro vnitřní vztahy

Petr Honsa

průvodce Pramínků a koordinátor pro zázemí a finance