Pramínek

Kalendář Pramínku 2023-2024

Uvedený seznam obsahuje slavnostní, pracovní a jiná setkání v našem prostoru a také další termíny spojené s provozem Pramínku. Setkání jsou většinou interní, v úzkém či širším kruhu Pramínku. Pouze některá setkání či akce jsou veřejné — jsou označená hvězdičkou.

4. září 2023 (pondělí):
začíná nový školní rok

16. září 2023 (sobota) 9–16 h:
pracovní setkání a odpolední zpívání

20. září 2023 (středa) od 17 hodin:
rodičovská schůzka

23. září 2023 (sobota) od 15 hodin:
Podzimní slavnost

7. října 2023 (sobota) 9–16 h:
pracovní setkání a odpolední zpívání

15. listopadu 2023
(středa) od 16:30 h:
Svatomartinská slavnost

2. prosince 2023 (sobota) od 17 h:
Adventní spirála

22. prosince 2023 (pátek) od 15 h:
Vánoční spočinutí

23. prosince 2023 až 2. ledna 2024:
Vánoční prázdniny

3. ledna 2024 (středa):
začíná školka

7. února 2024 (středa) od 10 h:
Masopust

19.–23. února 2024:
jarní prázdniny

28. února 2024 (středa) 9–11 h:
Den otevřených dveří

6. března 2024 (středa):
předškoláci v Lemniskátě

13. března 2024 (středa):
předškoláci v Lemniskátě

20. března 2024 (středa) v 10 hodin:
Morana

27. března 2024 (středa) 9–11 h:
Den otevřených dveří

4. dubna 2024 (čtvrtek):
Pramínek slaví 13. narozeniny*

9. dubna 2024 (úterý) 9–11 h:
Den otevřených dveří

11. dubna až 16. května 2024:
adaptační skupina

13. dubna 2024 (sobota):
pracovní setkání*

13. dubna 2024 (sobota) 13–19 h:
Pramínek slaví 13. narozeniny
& Pramínek beží & setkání Pramínků*

17. dubna 2024 (středa) od 17 h:
rodičovská schůzka

24. dubna 2024 (středa):
den otevřených dveří*

27. dubna 2024 (sobota):
pracovní setkání a odpolední zpívání

28. dubna 2024 (neděle) 13–17 h:
Den Země a den otevřených dveří

3. května 2024 (pátek):
Mezinárodní den lesních školek*

22. května 2024 (středa) 10 h:
divadlo

25. května 2024 (sobota):
pracovní setkání a odpolední zpívání

29. května 2024 (středa) v 10 h:
Otvírání studánek

29.–30. května 2024 16–18 h:
zápisy

22. června 2024 (sobota) od 15 h:
Svatojánská slavnost