Lesní školka

Lesní klub Pramínek v duchu lesních mateřských škol umožňuje dětem od 3 do 7 let prožívat čtyři roční období v lese. V červenci 2019 jsme splnili standardy kvality Asociace lesních mateřských škol a stali jsme se certifikovaným lesním klubem.

Děti provází vždy žena a muž.  Většina aktivit se odehrává venku, v přírodním prostředí lesa. Děti si hrají a učí se venku za každého počasí.

Lesní klub Pramínek začal svou činnost v roce 2011 jako projekt ZO ČSOP Ekocentra Říčany.

Lesní třídy

Do všech tříd chodí v současné době 64 dětí. Každou třídu navštěvuje denně 16 dětí. Třídy jsou věkově smíšené.

Vzdělávací program

Vycházíme z principů lesních mateřských škol. Většina aktivit se odehrává venku, v přírodním prostředí lesa. Děti si hrají a učí se za každého počasí ve venkovním prostředí.

Obsah vzdělávání je uspořádán do integrovaných bloků. Naše témata vycházejí z koloběhu v přírodě a ze života kolem nás. Po celý rok slavíme slavnosti, které umožňují vnímat rytmus a koloběh roku.

Jeden den ve školce

Nahlédněte na jeden den do každé lesní třídy:

Průvodci dětí

Všichni průvodci absolvovali kurz první pomoci ZDrSEM, který každý druhý rok obnovují.

Více o průvodcích zjistíte na samostatné stránce.

Etický kodex průvodce Lesního klubu Pramínek.

Zázemí a hygienické zázemí

Každá třída  má své vlastní zázemí. Zázemí třídy Pramínek tvoří svépomocí postavený slaměno – hliněný kruhový domek s vnitřní plochou 28 m2 a zastřešenou terasou 50m2. Zázemí třídy Kapičky představuje celoročně obyvatelná textilní jurta izolovaná surovou ovčí vlnou (25m2) a přistavěná dřevěná zastřešená terasa (15 m2).

Pitnou vodu odebíráme z Říčanské hájovny.  Teplá voda na mytí rukou je uchovávána v termobarelu s výpustí. Vlastníme dvě suché toalety separačně-kompostovací a pilinovou.

Kolik stojí docházka v Pramínku?

  • 2 dny v týdnu 3500 Kč
  • 3 dny v týdnu 4880 Kč
  • 4 dny v týdnu 6260 Kč
  • 5 dní v týdnu 6720 Kč

Třídní fond: 1000 Kč za rok.

Sleva pro sourozence 10% z vyšší částky, sleva pro samoživitelky 10%, slevy nelze sčítat.

Stravné se platí zvlášť, cena oběda je 34 Kč.

Pokud se rodiče ocitli ve finanční tísni, mohou požádat o finanční podporu ze Sociálního fondu.

Jak se děti stravují?

Obědy si vozíme ze světické vývařovny ŽŠ Magic Hill.

Cena oběda je 34 Kč. Svačiny se nosí děti z domova.

Přejít k navigační liště