Obsah stránky

Provoz lesní školky

Lesní klub Pramínek v duchu lesních mateřských škol umožňuje dětem od 3 do 7 let prožívat čtyři roční období v lese.

Děti provází vždy žena a muž. Většina aktivit se odehrává venku, v přírodním prostředí lesa. Děti si venku hrají a učí se za každého počasí.

Lesní klub Pramínek začal svou činnost v roce 2011 jako projekt ZO ČSOP Ekocentra Říčany.

V červenci 2019 jsme splnili standardy kvality Asociace lesních mateřských škol a stali jsme se certifikovaným lesním klubem.

Lesní třídy a zázemí

Do všech tříd chodí v současné době 64 dětí. Každou třídu navštěvuje denně 16 dětí, třídy jsou věkově smíšené.

 • Pramínci (celotýdenní 8–16 h)
 • Kapičky (celotýdenní 8–16 h)
 • Světýlka (pondělí až středa 8:00–15:30 h)

Skupinu 16 dětí provází vždy žena a muž. Více o průvodcích na stránce Lidé v Pramínku.

Každá třída má své vlastní zázemí. Zázemí využíváme především pro oběd a polední odpočinek (děti, které chtějí po obědě spát, mají k dispozici karimatku se spacákem), dále pro činnosti, které se venku dělat nedají.

Zázemí třídy Pramínek tvoří svépomocí postavený slaměno–hliněný kruhový domek s vnitřní plochou 28 m² a zastřešenou terasou 50m².

Zázemí třídy Kapičky představuje celoročně obyvatelná textilní jurta izolovaná surovou ovčí vlnou (25m²) a přistavěná dřevěná nekrytá terasa (15 m²). Domeček a jurta se nacházejí na louce u Říčanské hájovny.

Třetí třída Světýlek mí od letošního září zázemí ve skautské klubovně na Marvánku.

Vzdělávací program

Vycházíme z principů lesních mateřských škol. Většina aktivit se odehrává venku, v přírodním prostředí lesa. Děti si hrají a učí se za každého počasí ve venkovním prostředí. Obsah vzdělávání je uspořádán do integrovaných bloků. Naše témata vycházejí z koloběhu v přírodě a ze života kolem nás.

Rytmus roku a slavnosti

Slavnosti roku umožňují vnímat rytmus a koloběh roku. Slavnost je událost, již očekáváme, připravujeme se na ní a radujeme se z ní společně. Každá slavnost si nese svoje témata. Prožitek slavení je nejen pro děti velmi důležitý.

Podzimní slavnost – začátek roku, odvaha a vůle, sklizeň, hojnost
Slavnost sv. Martina – rozdělení se, soucit, světla v každém člověku a skutku
Adventní spirála – cesta do nitra, ztišení, relaxace, příprava na prožitek vánoc
Předvánoční setkání – společné poklidné setkání před Vánoci
Tři Králové – průvod vesnicí
Slavnost masopustní – téma masek, radosti a rozpustilosti, veselice a začátek půstu
Slavnost vynášení Morany – koloběh, konec vlády zimy
Slavnost otvírání studánek – magie bytostí , víl a skřítků
Svatojánská slavnost – bylinky, tajemství, moc přírody, loučení s předškoláky

Rytmus dne

 • ráno 8:00 – 8:45
  příchod, tvořivá činnost a/nebo volná hra
 • dopoledne 9:00 – 12:00
  svačina ● ranní kruh – společné přivítání & činnosti vztahující se k dané roční době a tématu ● odchod od zázemí, putování přírodou a hry ● návrat do zázemí a příprava na oběd
 • poledne 12:00 – 12:45
  oběd
 • po O 12:45 – 13:00
  úklid a příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí,
 • odpolední odpočinek 13:00 – 14:00
  čtení pohádky, relaxace, možnost spaní
 • odpoledne 14:00 – 15:45
  svačina, volná hra v zázemí či blízkém okolí, vyzvedávání dětí

Ceník docházky

 • 2 dny v týdnu: 4020 Kč měsíčně,
 • 3 dny v týdnu: 5610 Kč měsíčně,
 • 5 dní v týdnu: 7730Kč měsíčně.

Třídní fond: 1000 Kč za rok.

Sleva pro sourozence 10% z vyšší částky, sleva pro samoživitelky 10%. Slevy nelze sčítat.      

Slevu na dani rodičů nelze u školkovného v Lesním klubu Pramínek uplatnit.

Pokud se rodiče ocitli ve finanční tísni, mohou požádat o finanční podporu ze Sociálního fondu.

Stravování dětí

Dopolední a odpolední vačiny si nosí děti z domova.

Obědy dovážíme ze světické vývařovny ZŠ Magic Hill. Děti si nosí vlastní uzavíratelné obědové krabičky a příbory.

Stravné se platí zvlášť, cena oběda je 45 Kč.

Den otevřených dveří a zápis

Pokud se chcete o Pramínku dozvědět víc, zveme vás na den otevřených dveří ve středu 27. dubna 2022.
A pokud máte o docházku zájem, stačí vyplnit přihláškový formulář níže a na základě přihlášky vás pozveme k zápisu na konkrétní den a čas.

Pro více informací také můžete kontaktovat Olgu Jarkovskou emailem (olga.jarkovska@lesniklubpraminek.cz) a/nebo telefonicky na čísle 731523025.

Přihláškový formulář k docházce ve školním roce 2022/2023