Pramínek > Lidé v Pramínku

Irena Honsová

spoluzakladatelka Pramínku, průvodkyně  Kapiček, lektorka táborů

O mně

Mám ráda děti a je mi dobře v lese. S radostí jsem spoluzakládala Pramínek, který v roce 2010 začínal pramenit. Vážím si toho, že mé čtyři děti poznávaly předškolní svět právě zde – na tomto místě, co nejvíce venku, provázeni inspirativními lidmi, mými přáteli. 

Po čase jsem v Pramínku zpátky –  druhým rokem  jako průvodkyně Kapiček ve dvojici s Karlem Beránkem. Stále jsou pro mě cenné hodnoty, na kterých Pramínek stojí.

Chci,
aby školka byla pro děti příjemným a bezpečným místem. Místem, kde průvodkyně a průvodci přistupují ke každému dítěti se zájmem a respektem, s ohledem na jejich jedinečnost. Učí se hrou vzájemné spolupráci, ale i pravidlům soužití v kolektivu. Pravidlům, které nastavují srozumitelné hranice, a umožňují tak dětem rozumět světu kolem.

Mým přáním je pomáhat dětem vyznat se ve svých emocích, překonávat nesnáze, nalézat řešení, umět se radovat z maličkostí, z čiré přítomnosti tady a teď. Ráda se s dětmi nořím do příběhů, vařím na ohni nebo jen tak s lehkostí poskakuji lesem.

Při řízené práci s dětmi chci rozvíjet jejich vědomý, přirozený pohyb a pracovat na prohlubování jejich pozornosti – koncentrace – k sobě samému, ke svému bližnímu, k právě prožívanému.

Kromě respektujícího vztahu s dětmi chci vyzdvihnout jako velkou hodnotu právě možnost pohybu v přirozeném prostředí, který vede k rozvoji všestranných (nejen pohybových) dovedností dětí.

Motto: 

Pohyb je život.
Pramínek je pohyb.

Pozornost je láska.
Pramínek je pozornost.

Proč? 
Pro děti je přirozené prostředí pro hru a pohyb zcela zásadní. Mým cílem je, aby se pohyb stal radostnou a všudypřítomnou součástí jejich života. Aby se stal normou. Budeme v radosti vnímat naše tělo a naslouchat mu. Ono jediné nás provází celým životem.

Jak? 
Pomocí her a cílených pohybových aktivit budeme rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti. Venkovní prostřední, louka a les, nám dají nekonečné možnosti procvičování a upevňování správné pohybové koordinace. Budeme chodit, běhat, skákat, plazit se, trénovat naši rovnováhu, házet a chytat.  Odpočinkový, relaxační program v průběhu dne nám umožní rozvíjet potřebnou koncentraci. Budeme pracovat s rytmem.

Inspirace
Naše tělo si zaslouží naši plnou pozornost. Ne vždy mu ji dopřáváme -mnohdy proto, že nás to nikdo neučil. Vědomý pohyb vnímám jako spojení této pozornosti s používáním svého vlastního těla. Rozvíjení přátelského vztahu ke svému fyzickému tělu nám přináší tak potřebný vnitřní klid.

Další průvodci