Pramínek > Lidé v Pramínku

Irena Honsová

spoluzakladatelka Pramínku, průvodkyně  Kapiček, fundraising

O mně

Mám ráda děti a je mi dobře v lese. S radostí jsem spoluzakládala Pramínek, který v roce 2010 začínal pramenit. Vážím si toho, že mé čtyři děti poznávaly předškolní svět právě zde – na tomto místě, co nejvíce venku, provázeni inspirativními lidmi, mými přáteli. 

Po pěti letech se vracím. Znovu si uvědomuji, jak cenné jsou pro mě hodnoty, na kterých Pramínek stojí.

Znovu je zde také prostor pro smysluplnou práci, která je potřeba. Aktuálně mám na starosti organizaci akcí a fundraising. Kromě toho začínám jako Průvodkyně v Kapičkách ve dvojici s Karlem Beránkem.

Chci,
aby školka byla pro děti příjemným a bezpečným místem. Místem, kde průvodkyně a průvodci přistupují ke každému dítěti se zájmem a respektem, s ohledem na jejich jedinečnost. Učí se hrou vzájemné spolupráci, ale i pravidlům soužití v kolektivu. Pravidlům, které nastavují srozumitelné hranice, a umožňují tak dětem rozumět světu kolem.

Mým přáním je pomáhat dětem vyznat se ve svých emocích, překonávat nesnáze, nalézat řešení, umět se radovat z maličkostí, z čiré přítomnosti tady a teď. Ráda se s dětmi nořím do příběhů, vařím na ohni nebo jen tak s lehkostí poskakuji lesem.

Při řízené práci s dětmi chci rozvíjet jejich vědomý, přirozený pohyb a pracovat na prohlubování jejich pozornosti – koncentrace – k sobě samému, ke svému bližnímu, k právě prožívanému.

Kromě respektujícího vztahu s dětmi chci vyzdvihnout jako velkou hodnotu právě možnost pohybu v přirozeném prostředí, který vede k rozvoji všestranných (nejen pohybových) dovedností dětí.

Motto: 
Pohyb je život.
Pramínek je pohyb.

Pozornost je láska.
Pramínek je pozornost.

Proč? 
Pro děti je přirozené prostředí pro hru a pohyb zcela zásadní. Mým cílem je, aby se pohyb stal radostnou a všudypřítomnou součástí jejich života. Aby se stal normou. Budeme v radosti vnímat naše tělo a naslouchat mu. Ono jediné nás provází celým životem.

Jak? 
Pomocí her a cílených pohybových aktivit budeme rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti. Venkovní prostřední, louka a les, nám dají nekonečné možnosti procvičování a upevňování správné pohybové koordinace. Budeme chodit, běhat, skákat, plazit se, trénovat naši rovnováhu, házet a chytat.  Odpočinkový, relaxační program v průběhu dne nám umožní rozvíjet potřebnou koncentraci. Budeme pracovat s rytmem.

Inspirace
Naše tělo si zaslouží naši plnou pozornost. Ne vždy mu ji dopřáváme -mnohdy proto, že nás to nikdo neučil. Vědomý pohyb vnímám jako spojení této pozornosti s používáním svého vlastního těla. Rozvíjení přátelského vztahu ke svému fyzickému tělu nám přináší tak potřebný vnitřní klid.

Další průvodci