Pramínek > Lidé v Pramínku

Jana Šilarová

průvodkyně Kapiček a koordinátorka pro vnitřní vztahy

Psát o sobě je nelehké, mnoho toho bylo. Setkání s Pramínkem mi dává smysluplný obraz shrnutí všeho, čím jsem dosud mohla projít, jaké zkušenosti mám a o co se mohu podělit.

Jedno téma se ale vrací neustále.

Téma vztahů a osudových setkání. Po studiu waldorfské pedagogiky jsem byla na stáži v camphillské komunitě, poprvé v životě jsem zažila pocit ano, tady jsem doma. Komunita nesená společným duchem nám přináší možnost vývoje, stát se lepším, najít svůj směr skrz pohled druhého člověka, zrcadlení. Tak nejsnáze můžeme uvidět a potkat sami sebe. Nade vše si vážím společenství, kde právě ve vztahu k dětem, k sobě navzájem můžeme obnovovat a kultivovat své lidství. Je to živý neustálý proud tak, jako i výchova dětí by jím měla být.

Podruhé jsem šla úzkou vyšlapanou cestou lesem k hliněnému domečku a po letech jsem ucítila to samé…

Další průvodci