Pramínek > Lidé v Pramínku

Jeroným Tändzin Janč

s Jeronýmem se můžete potkat na dramaticko–divadelním táboře

Jsem studentem 3. ročníku Waldorfského lycea. Od svých pěti let jsem členem tanečního studia Light při ZUŠ Popelka.
Zajímám se o geopolitické a kulturní dění ve světě a udržitelnost v rozvoji urbanismu.

Další průvodci