Pramínek > Lidé v Pramínku

Karel Beránek

průvodce Kapiček

Vyrůstal jsem na městském sídlišti v jižních Čechách a už jako malý kluk jsem tíhnul k venkovu a dětským aktivitám mimo město. Kdykoli jsem měl možnost zůstat u babiček na vsi (většinou po víkendu na úkor návratu do sídlištní školky) a zažívat tak různá dobrodružství v prostředí daleko více spjatém s přírodou, neváhal jsem a neskutečně si to užíval. Když mi byla nabídnuta práce v Pramínku, vzpomněl jsem si právě na tato léta. Jsem moc rád, že existují takovéto alternativy k dnešnímu, od přírody stále se vzdalujícímu světu. Během života jsem postupným a přirozeným nabýváním zkušeností spojeným s neustálým uvažováním nad dnešní společností usoudil, že jedině pokud trávíme více času v přírodě, učíme se od ní a žijeme s ní v souladu, máme šanci na kvalitní a plnohodnotný život. I proto si nesmírně vážím, že mám možnost trávit čas v lese a navíc v obklopení malých bytostí, od kterých se může i relativně dospělý člověk mnohému naučit.

V současné době se mimo jiné věnuji masážím a alternativním medicínským metodám – zejména pak těm, které vycházejí z principů tradiční čínské medicíny a jsou založeny na přírodní bázi, empirickém a celostním přístupu.

Další průvodci