Pramínek > Lidé v Pramínku

Petra Jančová

průvodkyně Pramínků

Petra Jančová

Když jsem byla malá, prožila jsem velkou část dětství venku, okolo domu a na zahradě, v blízkém lese. Vidím na sobě i svých dětech, že město kolem nás a v nás potřebuje nějakou protiváhu. Nějakou opravdovou opravdovost. Jiný kousek světa. Tím místem by se měla stát právě lesní školka. Chtěla bych být dětem průvodcem při jejich hře na život. Mám tři děti, Jeronýma, Maju a Taru.

Studium

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UHK, obor sociální pedagogika, se zaměřením na výtvarnou výchovu. Po skončení školy jsem několik let spolupracovala se skupinou pohybového divadla i s dalšími tanečníky a choreografy na přípravě a realizaci představení. V roce 2016 jsem ukončila magisterské studium dramatické výchovy na pražské DAMU.

Praxe

V roce 2004 jsem nastoupila jako pedagog volného času do Soukromé základní školy Hrou na Břevnově. Od roku 2009 vedu kurz Cirkusová školka v KC Zahrada a v Centru pro nový cirkus Cirqueon v Nuslích. Rok jsem vedla dramatickou tvořivou dílničku pro děti v mateřském centru Mraveniště v Říčanech. Během letních prázdnin vedu divadelní část tábora pro děti. Od jara 2011 pracuji s dětmi v Lesním klubu Pramínek jako průvodkyně.

Absolvované kurzy

  • Dramatická výchova pro současnou školu
  • Kurz Respektovat a být respektován
  • Kurz první pomoci ZDrSEM
  • Kurz Rozvoj grafomotoriky u předškoláků
  • Kurz Základy dětského divadla
  • Výcvikový kurz Metody aplikované sociální psychologie a nedirektivní poradenství
  • Lektorský výcvikový kurz masáží dětí a kojenců
  • Kurz – Písmo jako vědomá stopa pohybu
  • Dítě s poruchou autistického spektra v mateřské škole
Další průvodci