novinky

Návštěva chráněné dílny Lemniskáta

S našimi velkými předškoláky jsme navštívili nadvakrát chráněnou dílnu Lemniskáta v Praze. Děti si mohly vyrobit vlastní velký sešit A4 a také nahlédnout do tajemství řemesla – práce s papírem. Zapojily se tak do procesu výroby pod vedením zaměstnanců dílny a zároveň se dozvěděly mnoho zajímavostí o papíře, dřevu, lese, zvířátkách, a to díky paní Vlastě, která velmi krásně provedla nás všechny cestou papíru od počátku až k samotnému výrobku.

Prožili jsme krásné propojení s řemeslem a také se všemi, kdo v dílně našli své zaměstnání. Společenství Pramínku má teď nové přátele a těšíme se na další spolupráci. Na konci naší návštěvy jsme společně zazpívali: “Pěkně děkujem, Ti matičko Zem, že nám vždycky dáváš, co potřebujem…”

A bylo vskutku zač děkovat.