novinky

Nový kabátek pro jurtu Kapiček

Kapičkovská jurta má krásný nový kabát. Ten původní sloužil skoro deset let. A co je největší wow je nové okno … do nebe … a tím oknem přišlo i světlo … v pravý čas.