Pramínek

Náš příběh

Lesní klub Pramínek začal jako lesní školka. V létě přibyly příměstské tábory. Později se rozběhly pravidelná Lesní dopoledne pro rodiče s dětmi a vznikl projekt Lesní družiny pro školní děti.

Na počátku bylo několik žen s malými dětmi. Přály si, aby jejich děti trávily co nejvíce času venku, v lese. Bylo tu také krásné místo s géniem loci. A byla tu především velká vůle uskutečnit novou věc, která má smysl. V dubnu roku 2011 přivedly své děti do týpí, prošly les, uvařily polévku a řekly si, že by to mohlo fungovat.

Byli tu i muži těchto žen. Právě oni přispěli velkým dílem ke stavbě slaměného domečku, a to pod vedením kamaráda architekta Jirky Böhma a přírodního stavitele Lukáše Gavlovského.

Díky! Domeček slouží od září 2011 jako zázemí Pramínků.

Přibývá dětí lesa chtivých a tým lektorek a lektorů se rozrůstá. Je naplněno původní přání, aby dvojici průvodců tvořili vždy žena a muž. Z lektorů a lektorek se stávají průvodci a průvodkyně. Každý z nich přináší do týmu něco jiného a inspiruje ostatní. Soudržnost týmu je pro nás zásadní. Pečujeme o něj. Naší společnou vizí je být přítomný. Stejně důležitý je pro nás vztah s rodiči. Vážíme si jejich důvěry, jsou pro nás partnery na společné cestě.

Pramínek poklidně pramení. Na jaře 2016 slaví páté narozeniny. Kromě Pramínků v domečku se daří i Kapičkám ve své jurtě.

Od září 2016 se Pramínek rozrůstá o další třídu Marvánků. Ta nejdříve využívá jako zázemí skautskou klubovnu v Říčanech u Marvánku. Na jaře 2017 se však děti stěhují do „Bílého“ domu na kraji lesa ve Světicích. Jsou nám blíž a stávají se z nich Světýlka. Bílý dům ožívá. Pomalu ale jistě se z něj stává dům komunitní, který slouží jako prostor pro setkávání napříč generacemi.

V létě roku 2019 Pramínek plní Standardy kvality Asociace lesních mateřských škol a stává se certifikovaných lesním klubem.

V červnu 2021 se loučíme s Bílým domem. Světýlka se vracejí tam, kde začali svou cestu – do nově opravené skautské klubovny u Marvánku. Zůstávají však Světýlky.

Na jaře 2022 si pronajímáme Zahradu u Srnčího paloučku. Postavíme na ní jurtu a týpí a Světýlka se stěhují potřetí. A věříme, že naposled. Na Zahradě je dobře.

Pramínek má také nové, motivované vedení. S vděčností navazuje na práci Báry Smetánkové a jejího týmu z minulých let. Pramínek bilancuje. Nastává čas uvědomit si hodnoty, na kterých Pramínek stojí a zaměřit se na svou vizi a své poslání. Naše cesta pokračuje.