Podpořte nás

Vybrané školné z většiny pokryje především mzdové náklady průvodců.

Tyto náklady jsou vyšší než v klasických školkách, skupinu 16 dětí provázejí vždy dva průvodci – žena a muž. Finanční dar pro nás představuje velkou pomoc. Finančně můžete podpořit také rodiče, kteří se ocitly ve finanční tísni  příspěním do Sociálního fondu.

Finanční dar můžete zaslat na náš účet č. 2800504732/2010.

Potvrzení o daru vám na vyžádání zašleme.

Sociální fond

Sociální fond vznikl v roce 2015 s cílem podpořit rodiče, kteří se ocitly ve finanční tísni. Jednalo se primárně o samoživitele a nebo rodiny, které znenadání přišly o část příjmů. Z fondu byla zpravidla po dobu jednoho roku placena část školného. Cílem bylo, aby dítě z důvodu složité finanční situace v rodině, nemuselo z Pramínku odcházet. Během několika let pomáhal fond přispívat na školné dětem, které by bez jeho podpory nemohly do Pramínku chodit. V současné době nemá fond dostatek prostředků k naplnění jeho původního smyslu. Chceme jej proto oživit a naplnit finančními prostředky, abychom mohli v případě, že se některá z rodin ocitne ve finanční tísni a hrozilo by, že dítě bude muset Pramínek opustit, mohli rodinu finančně podpořit. Dohled nad fondem (jeho správa, čerpání, kontrola, dodržování pravidel čerpání) má Rada fondu ve složení: Petr Honsa (koordinátor pro finance a průvodce), Petra Jančová (průvodkyně) a Kristýna Nešetřilová (rodič). Jako první vlašťovky ve formě finančních prostředků  putuje do fondu část peněz z proběhlých workshopů – dramatický, hudební a vlněný. Děkujeme.  

Číslo účtu pro Sociální fond je 2100815580/2010.

Děkujeme!