novinky

Zpracování ovčí vlny v lesním klubu Pramínek – vlnění

V lesním klubu Pramínek se budeme celoročně věnovat ovčí vlně a jejímu užitku v našem životě. Naučíme se vlnu prát, česat, připravit na předení a plstění. V rámci celého roku budeme pracovat tak, abychom byli v souladu s povahou ročního období.

Na jaře je většinou první stříhání oveček. Možná se nám podaří i samotné stříhání zažít. V teplých dnech začneme vlnu prát, na slunci sušit. A jednoduše mokře plstit.

V létě můžeme sbírat rostliny a rostlinami barvit, podle zájmu i mokře plstit a dovádět s vodou.

V podzimních dnech se budeme věnovat suchému i mokrému plstění, přípravě vlny. (mykání, česání, čechrání) Ukážeme si například, jak se dají vyrobit vlněné matrace na spaní, hraní a odpočívání a podobné užitečné věci.

V zimních si přidáme podle zájmu i předení na vřetánku, nebo kolovratu. A především takové činnosti, které budou souznít s dlouhými zimními večery a vnitřním klidem. V adventu si ukážeme základy jednoduchých figurek. (např. postavičky do Betléma apod.)

Některá setkání budou vhodná pro dospělé i děti, jiná hlavně pro děti a také budou setkání jenom pro dospělé, bez dětí. V pozvánce na to bude vždy upozornění. Setkání pro dospělé, většinou ženy, mívají svůj hluboký význam. Máme najednou čas jen na sebe a v setkání s ostatními si při práci jsme schopny mnohem více dát i přijmout. Když se nám podaří najít podobnou chvilku, obnovujeme svou vnitřní sílu nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Také místo pro setkání nebude vždy stejné, bude se měnit podle možností a podmínek. Polovina z vybraných peněz za společnou práci bude vždy použita pro sociální fond Pramínku.

Plánujeme čtyři setkání v roce, ale můžeme i častěji, bude-li zájem.

Setkání jsou určena především rodičům a průvodcům Pramínku, ale zároveň jsou otevřena i veřejnosti.

Kontaktní osobou pro jakékoli dotazy a přání je: Jana Šilarová tel: 603847098, email: jana.silarova@lesniklubpraminek.cz