Lesní školka

Rytmus roku a slavnosti​

Slavnosti roku umožňují vnímat rytmus a koloběh roku. Slavnost je událost, kterou očekáváme, připravujeme se na ní a radujeme se z ní společně. Každá slavnost si nese svoje témata. Prožitek slavení je nejen pro děti velmi důležitý.

Slavnosti ve školním roce

Podzimní slavnost – začátek roku, odvaha a vůle, sklizeň, hojnost

Slavnost sv. Martina – rozdělení se, soucit, světla v každém člověku a skutku

Adventní spirála – cesta do nitra, ztišení, relaxace, příprava na prožitek vánoc

Předvánoční setkání – společné poklidné setkání před Vánoci

Tři Králové – průvod

Slavnost masopustní – téma masek, radosti a rozpustilosti, veselice a začátek půstu

Slavnost vynášení Morany – koloběh, konec vlády zimy

Slavnost otvírání studánek – magie bytostí, víl a skřítků

Svatojánská slavnost – bylinky, tajemství, moc přírody, loučení s předškoláky

Konkrétní datumy slavností, dalších setkání a události viz Kalendář Pramínku na školní rok 2023–2024.