novinky

Sraz bývalých Pramínků

15. června jsme se poprvé sešli s bývalými Pramínky. Byla to dojemná setkání, nejstarším Pramínkům je už 16 let a studují na středních školách. Bylo milé pozorovat jak se vzájemně poznávají a s lehkostí se zapojují do lesních her a sdílení. Jejich rodiče mezitím s nostalgií vzpomínali na školková léta v lese. Jsme moc rádi, že jste přišli. Pramínek ožil zase trochu jinak. Příští rok bychom rádi podobné setkání zopakovali.

Shodou okolností jsme byli osloveni Lukášem Bujdákem z fakulty Environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně, zda by se “naše” odrostlé děti nechtěly zúčastnit výzkumu, který provádí. Konkrétně půjde o zkoumání úzkého vztahu dětí s přírodou v prostředí lesní mateřské školky a jeho následného přínosu pro tyto děti – dnes již téměř dospělé.

Výzkum proběhne formou rozhovoru s nejstaršími absolventy lesních mateřských školek u nás, bude zjišťovat jejich specifické postoje, chování a zájmy v jejich současném životě. 

Pokud by Vaše děti měly zájem se do výzkumu zapojit, kontaktujte, prosím, přímo Lukáše na adrese:  lukasluso.bujdak@gmail.com.

– Ire –