novinky

Svatojánská slavnost v sobotu 22. června 2024

Zveme na Slavnost svatojánskou
22.6. od 15 hodin
Na Zahradě u Světýlek.

Hostina a svatojánský čaj.
Zpívání a oheň divotvorný.
Bylinky a květiny.
Loučení.
Noční stezka pro předškoláky.
Přespávání… a noční oheň.

*

Narodil sa nám svatý Ján vprostred léta
kedy bolo na najvjacej kukola i sinokveta

Ej Jano Jáno 

*

—Jana Š—