Pramínek > Lidé v Pramínku

Honza Trojánek

průvodce Světýlek

S Pramínkem jsem se potkal jako rodič v adaptační skupině. Byli jsme se synem Máťou vyzkoušet, jaké to je v Lesní školce, co se tam dělá, a jací jsou Průvodci, že by tam třeba Maty začal chodit – no a slovo dalo slovo a skončili jsme v Pramínku oba dva 😀

Asi vás zajímá, co je zač ten Honza, který bude s vašimi dětmi. Níže uvádím soupis událostí a kurzů, které mě ovlivnily a přispěly k tomu, že jsem se teď vydal na cestu s Pramínkem.

Skauting: Přátelství, příroda a všeobecný rozvoj osobnosti. Ve Skautu jsem od čtvrté třídy. Jeden čas jsem vedl oddíl Vlčat v Novém Boru. Doposud pomáhám s tábory a dalšími akcemi. Žiji skautské hodnoty, hledám nejvyšší Pravdu a Lásku. Moc mě baví pobyt v přírodě a tábornictví jako takové.

Vysoká škola Newton College obor Management se zaměřením na psychologii: Tenkrát začínající škola, na které převládal partnerský vztah studentů s kantory. Bylo to velmi inspirativní prostředí. Předměty jako „Filozofie pro manažery“ či „Efektivní práce s lidmi“ mi změnily světonázor.

Dvouletý výcvik v koučování: Právě díky němu jsem si uvědomil, že každý má svůj svět a z podstaty není možno stoprocentně poznat svět toho druhého. Je tedy nutné svět druhého respektovat a nevnucovat mu vlastní pohled. I když se mi občas stane, že někomu dám „nevyžádanou dobrou radu“. Naštěstí si to většinou uvědomím.

Budování komunit podle Scotta Pecka: Účastnil jsem se třídenního kurzu a na vlastní kůži jsem zažil, jak mocná je empatie a nehodnocení. Tak se to snažím používat.

Sportovní akademie v Dánsku: Jednak to byl krásný čas strávený s mou tehdy budoucí manželkou, druhak jsme poznali dánskou kulturu plnou respektu a fair play. Studovali jsme mimo jiné hry a hříčky, kde jsme se naučili jak hry uvádět a vést, a jak pracovat s energií skupiny.

Námořní kapitán: Moře je živel, umí být klidné, tiché, ale také pěkně bouřlivé. Získal jsem zde respekt a pokoru k síle přírody, a také zvyk být ve střehu, předvídat, plánovat a plány měnit.

Vlastní děti, Maty (2018) a Zuzanka (2020): Ty mi dávají občas teda pěkně zabrat 😊 Inspirovali jsme se v Nevýchově a u dalších autorů, snažíme se měnit náš zděděný způsob direktivní výchovy. Mám radost, že se nám to většinou daří. A hlavně, že to funguje.

Další průvodci